Om Rendezvous Avancez

I höst anordnade vi vårt första Rendezvous Avancez – en unik möjlighet att utbyta kunskap och utveckla samarbete med forskare inom de frågor din organisation söker svar på.

Temat för årets Rendezvous var Vatten – resurs, bristvara eller hot?


web

 

Rendezvous Avancez betyder, fritt översatt från franska, ”träffas och utvecklas”.
Rendezvous [raŋdevo’] återfinns i Svenska Akademins ordlista och betyder ”avtalat möte”.
Avancez [avɑ̃se] betyder ”avancera” och anspelar på William Chalmers motto
som också återfinns i Chalmers tekniska högskolas logotyp.

Rendezvous Avancez Vatten riktade sig till alla företag, organisationer och myndigheter som jobbar med vatten som resurs eller som utmaning. De frågor som togs upp handlade t.ex. om analysmetoder, vattenrening, VA-teknik, översvämningsskydd, dricksvattenförsörjning, klimatförändringar, stadsplanering och gestaltning.

Vi har inspirerats av AIMday och liknande möteskoncept när vi beslutade oss för att utveckla Chalmers eget möteskoncept för att stärka samverkan inom lärosätet och med dess omvärld.

 

 

Platsen vi valde för mötesdagen den 8 oktober var det anrika Chalmersska huset i Göteborg.

Chalmersska huset, på Södra Hamngatan 11 i Göteborg, används idag som mötesplats för konferenser, workshops, seminarier, luncher och middagar. I princip på samma sätt som William Chalmers själv använde sitt hus när han levde här för ca 200 år sedan. Hans dörrar stod öppna för vänner och bekanta; han bjöd på goda middagar, tillställningar med underhållning men hade också seriösa arbetsmöten och överläggningar i huset.

Rendezvous Avancez Vatten arrangeras i samverkan av följande Chalmersorganisationer:

 

Samhällsbyggnad Chalmers

Johannberg Science ParkChalmers Professional EducationChalmers InnovationskontoretChalmers Industriteknik

 

I fokus

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuella frågeställningar inför eventet.